Uitnodiging Refereeravond Cardiologie 3 juni 2024

Geachte collega,

Graag nodigen wij u uit voor de refereeravond cardiologie met als onderwerp

 

“Gedilateerde cardiomyopathieën: erfelijke en verworven?“

 

Moderator:    Prof. dr. Stephane Heymans

Datum:           Maandag 3 juni  18.30 – 21.00 uur

Locatie:           Hotel Van der Valk Urmond, Mauritslaan 65, 6129 EL Urmond

 

Programma:    

 

17.30 uur:      Inloop en ontvangst met maaltijdbuffet

 

18:30 uur:      Welkom en inleiding op het thema

                         Prof. dr. Stephane Heymans, Cardioloog Maastricht UMC+

                       

18:45 uur:      Genetische diagnose bij DCM. Belang voor patiënt en familie

                        Dr. Job Verdonschot, aios klinische genetica Maastricht UMC+

             

19:15 uur:      Myocarditis: het hart in vuur en vlam

                        Drs. Maurits Sikking, PhD student Maastricht UMC+

 

19:45 uur:      Pauze

           

20:15 uur:      Beeldvorming bij DCM, de glazen bol voor functie en ritme

                        Dr. Anne Raafs, aios Cardiologie Catharina Ziekenhuis

 

20:45 uur:      Vragen en antwoorden

                       

21:00 uur:      Afsluiting van de avond

Prof. dr. Stephane Heymans, Cardioloog Maastricht UMC+

 

Aanmelden via website: www.refereeravondcardiologiezuid.nl

onder vermelding van uw functie en BIG-nummer.

Accreditatie zal nog worden aangevraagd voor cardiologen bij NVVC